EFOX 131

EFOX 131, 100-130˚C sıcaklık aralığında stirenin polimerizasyonu ve ko-polimerizasyonu için başlatıcı olarak kullanılır. Bir kütle sürecinde Efox 131, polimerizasyon oranını arttırmak için kullanılabilir. Süspansiyon polimerizasyonunda Efox 131, son polimerizasyon aşamasında kalıntı stiren konsantrasyonunun azaltılması için etkili bir peroksittir.

EFOX 131
Chemischer Name
Tert – Amylperoxy 2-Ethylhexyl Carbonate
CAS
70833-40-8
EIGENSCHAFTEN

EFOX 131, 100-130˚C sıcaklık aralığında stirenin polimerizasyonu ve ko-polimerizasyonu için başlatıcı olarak kullanılır. Bir kütle sürecinde Efox 131, polimerizasyon oranını arttırmak için kullanılabilir. Süspansiyon polimerizasyonunda Efox 131, son polimerizasyon aşamasında kalıntı stiren konsantrasyonunun azaltılması için etkili bir peroksittir.