EFOX 20

Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir. Genellikle stirenin polimerizasyonu ve ko-polimerizasyonu sırasında 95-185 °C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir. Akrilat ve Metakrilat ko-polimerizasyonları için 130-175 °C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir.

EFOX 20
Chemischer Name
Di-Tert-Butyl Peroxide
CAS
110-05-4
EIGENSCHAFTEN

Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir. Genellikle stirenin polimerizasyonu ve ko-polimerizasyonu sırasında 95-185 °C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir. Akrilat ve Metakrilat ko-polimerizasyonları için 130-175 °C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir.