EFOX 20 S50

Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir.

EFOX 20 S50
Chemischer Name
Di-Tert-Butyl Peroxide
CAS
110-05-4
EIGENSCHAFTEN

Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir.