AKPEROX LPT

AKPEROX LPT, oda ve yüksek sıcaklıklarda Doymamış Polyester reçinelerini sertleştirmek için genel amaçlı bir MEKP tir. Diğer peroksitler ile karşılaştırıldığında LPT daha uzun jelleşme süresi sağlar. Özellikle daha uzun jelleşme süresine ihtiyaç duyulan uygulamalarda, büyük parçaların üretiminde ve sargı tipi boru üretimleri için uygundur. Vinilester reçineleri ile kullanılması önerilir. Yüzey kalitesi için kabarcık ve çatlakları önlemek amacıyla düşük su içeriğinin yanı sıra düşük hidrojen peroksit içeriğine sahip olup, jelkot uygulamaları için uygundur.

AKPEROX LPT
Kimyasal Adı
Methyl Ethyl Ketone Peroxide
CAS UN EINECS/ELINCS ACRONYM
1338-23-4 3105 700-954-4 MEKP
AO (%) ASSAY (%) SADT (°C) DILUENT
8,4 - 8,6 34 - 36 60 Diisobutyl Phthalate
VISCOSITY DENSITY APPEARANCE PE PAIL
28 (@20° C) 1,06 ± 0,005 (@20° C) Liquid 5 / 30 kgs
CARTON BARREL STORAGE TEMP. SHELF LIFE
4 x 5kgs - (-5) / (+25) 3 M
COLOR METAL CONTENT SOLİD CONTENT
Yellowish - -
ÖZELLİKLER

AKPEROX LPT, oda ve yüksek sıcaklıklarda Doymamış Polyester reçinelerini sertleştirmek için genel amaçlı bir MEKP tir. Diğer peroksitler ile karşılaştırıldığında LPT daha uzun jelleşme süresi sağlar. Özellikle daha uzun jelleşme süresine ihtiyaç duyulan uygulamalarda, büyük parçaların üretiminde ve sargı tipi boru üretimleri için uygundur. Vinilester reçineleri ile kullanılması önerilir. Yüzey kalitesi için kabarcık ve çatlakları önlemek amacıyla düşük su içeriğinin yanı sıra düşük hidrojen peroksit içeriğine sahip olup, jelkot uygulamaları için uygundur.